Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom našej materskej školy. Pričom ako sponzorov vnímame všetkých rodičov, ktorí poukázali našej MŠ 2% svojich daní (z príspevkov sme nakúpili pomôcky pre deti).