Divadelné predstavenia

Aby poznali deti divadelné predstavenia aj ináč – snažíme sa pripraviť zážitok z divadla nielen v priestoroch našej materskej školy, ale aj priamo v Bábkovom divadle alebo divadle Romathan. Návšteva divadla je pre deti vždy mimoriadny zážitok.

Cesta lesným chodníčkom – hľadanie pokladu

Hľadanie pokladu je aktivita, do ktorej je zapojená celá materská škola. Deti majú označenú trasu a ich cieľom je nájsť v lese skrytý poklad. Úlohy sú rozdelené primerane podľa veku a najšikovnejší získavajú nielen poklad, ale hlavne vynikajúci pocit z úspešne zvládnutej úlohy.

Účasť detí na tvorbe životného prostredia

Našou snahou je aj upevňovať vzťah detí k prírode a k životnému prostrediu, a to prostredníctvom zapájania sa detí do zberu papiera, vrchnákov, ako aj triedenia odpadu. Veľkou pomocou v tejto oblasti sú prirodzene aj rodičia. ?

Ochraňovať prírodu a starať sa o ňu sa deti učia aj cez pestovanie zeleniny a kvetov v školskej záhradke, upravovanie hriadkov a iné podobné aktivity za pomoci učiteliek.

Projekt „Ježko Separko“

Naša materská škola sa zapája do projektu učenia detí správnemu triedeniu odpadu. Keďže učenie prebieha pomocou hier, deti sa veľmi snažia a tešia sa aj z malých úspechov.

Čistenie lesnej studničky