Ľudmila DAVIDOVÁ – riaditeľka školy

Mgr. Jana KORIBANIČOVÁ – vedúca školskej jedálne

Viera PECUCHOVÁ – hospodárka školy

V prípade záujmu nás môžte kontaktovať na telefónnych číslach:

055/6712 187 alebo 0907 900 130

alebo e-mailom:

msovrucska14@gmail.com

Čísla účtov:

IBAN Školné: SK80 5600 0000 0004 4248 9077  – mesačný poplatok – 50€

IBAN Rodičovské združenie: SK14 0900 0000 0004 4478 4424  – mesačný  poplatok – 9€

IBAN Školská jedáleň: IBAN SK23 5600 0000 0004 9796 4015