Program Zdravá škola

Naša materská škola je zapojená do projektu zdravých škôl. V spolupráci so školskou jedálňou pripravujeme na stretnutia s rodičmi rôzne zdravé pomazánky, pre deti na aktivity čaje a podobne.