Deti z prípravnej triedy navštevujú spevácky krúžok pod vedením hlasovej pedagogičky z CVČ.