Tanečný krúžok

Deti z prípravných tried sa 1x týždenne schádzajú v priestoroch našej materskej školy a učia sa pod vedením skúsenej pedagogičky základom tanca, zumby. Získané zručnosti majú možnosť prezentovať svojim rodičom na pripravovanom vystúpení.

Branná vychádzka do lesa

Dva krát ročne plánujeme branné vychádzky do lesa, ktoré preveria odvahu detí, ich vzťah k prírode, pozornosť a fantáziu.

Počas prechádzky zbierame lesné plody, z ktorých tvoríme rôzne výtvarné „diela“ priamo v lese, ale aj neskôr v triedach.

Orientáciu v lese precvičujeme hrou, pri ktorej jedna skupina detí hľadá po označenej trase ďalšie skupiny.

Budujeme si vzťah ku ochrane prírody prostredníctvom čistenia lesnej studničky.

Účasť detí na olympiáde na ZŠ Postupimská

Naša materská škola sa pravidelne zúčastňuje Furčianskej detskej olympiády na ZŠ Postupimská, kde si deti zmerajú sily v behu, hode na cieľ, diaľku a v iných súťažiach. Tak ako každá škola, aj tá naša, je reprezentovaná najtalentovanejšími deťmi z prípravných tried, ktoré sú vybrané učiteľkami.