MATERSKÁ ŠKOLA „PRI LESE“

Vítame Vás na stránke Materskej školy Ovručská 14.

Naša materská škola sa nachádza v peknom a čistom prostredí v blízkosti lesa na sídlisku Dargovských hrdinov. Táto poloha umožňuje deťom pobyt v prírode počas celého roka. Škola je typ pavilónový a chodia tu detí od 2 rokov do 6 rokov. Pracujú u nás kvalifikované učiteľky, ktoré poskytujú deťom príjemný pobyt, lásku a aktivity počas celého dňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.237

27/12/2022|

V prílohe je uvedené schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č.  237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Účinnosť VZN č. 237 je [...]

Prevádzka materskej školy

29/03/2022|

OZNAM Oznamujeme rodičom, že od 04.04.2022 bude v prevádzke zberná trieda, pavilón A a to v čase od 6:00 hod - 6:30 hod., po tejto hodine sú všetky triedy otvorené. V čase od 16:30 hod [...]