Naša materská škola získala zelený certifikát za zber elektroodpadu – zber použitých batérii. Ďakujeme detičkám a rodičom za zapojenie  do zberu.