Milí rodičia,

v materskej škole budú mať nárok na dotáciu od štátu na „obedy zadarmo“ od 01.05.2023 len tie deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Dotácia na stravu bude vo výške 1,40 eur za deň. Upozorňujem, že stravná jednotka v MŠ je 2,30 eur za deň, čiže rodičia budú doplácať 0,90 eur za deň a taktiež zostáva v platnosti poplatok za réžiu v sume 5 eur na mesiac.

Ďakujem. Mgr. Jana Koribaničová, vedúca ŠJ

Stiahnuť žiadosť tu: Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023