Vítame Vás na stránke Materskej školy Ovručská 14.

Naša materská škola sa nachádza v peknom a čistom prostredí v blízkosti lesa na sídlisku Dargovských hrdinov. Táto poloha umožňuje deťom pobyt v prírode počas celého roka. Škola je typ pavilónový a chodia tu detí od 2 rokov do 6 rokov. Pracujú u nás kvalifikované učiteľky, ktoré poskytujú deťom príjemný pobyt, lásku a aktivity počas celého dňa.

OZNAM (5/marec/2021)

Usmernenie k prevádzke základných a materských škol v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice od 8.3.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

OZNAM (3/marec/2021)

Vážení rodičia, oznamujem rodičom detí, prípravných tried, že dňa 11.3.2021 o 16 00 hod, alebo 16.3.2021 o 16.00 hod, bude cez ZOOM rodičovské združenie s psychologičkou, ohľadom  podmienok  pre zápis do 1. ročníka. Link na stretnutie pošlem dodatočne. Ľudmila DAVIDOVÁ - riaditeľka školy

OZNAM (24/február/2021)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (treba vyplniť pred príchodom a priniesť) 

OZNAM (19/február/2021)

Obnovenie prevádzky materských škôl v meste Košice bez obmedzení pre všetky deti

OZNAM (7/február/2021)

Na základe rozhodnutia RÚVZ, Bezpečnostnej rady mesta Košice je prevádzka Materskej školy od 08.02.2021 ako doposiaľ pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre až do odvolania.

OZNAM (5/február/2021)

Oznamujeme rodičom, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú už od 08.02.2021 v prevádzke. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

OZNAM (29/január/2021)

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú od 1.2. – 5.2. 2021 v prevádzke v rovnakom režime ako doteraz.

OZNAM (21/január/2021)

Oznamujeme rodičom, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú aj budúci týždeň 25.01. - 29.01.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako doteraz, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

OZNAM (11/január/2021)

V súvislosti s nezmenenou situáciou budú materské školy v týždni od 18.01.2021 – 22.01.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

OZNAM (5/január/2021)

Oznamujeme rodičom, že mesto Košice ako zriaďovateľ od 11.01.2021 do 15.01.2021 otvorí len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Z uvedeného dôvodu bude opätovne potrebné zistiť záujem rodičov  zdravotníkov, záchranárov, hasičov, policajtov a pod. a rodičov, ktorí nevyhnutne chodia do práce o služby v MŠ.

Na základe uvedeného žiadame rodičov, aby svoje dieťa prihlásili do 07.01.2021 čo najskôr .

Adresa: msovrucska14@gmail.com, alebo t.čísle.: 0907 900 130, kde uvediete : meno dieťaťa, trieda a zamestnanie rodičov. Ďakujeme

OZNAM (11/jún/2020)

Oznamujeme rodičom, že prevádzka školy od 15.06. do 31.06 2020 bude od 6.30 hod. – 16.30 hod. V čase od 6.30 hod. do 7.00 hod. je otvorená zberná trieda v pavilóne A – prízemie.

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas pandémie pri dochádzke deti do MŠ od 01.06.2020, je prevádzka v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. Počas tohto stavu, zberná trieda nebude fungovať. Každý rodič, ktorý prinesie dieťa do školy, musí použiť dezinfekciu rúk a v šatni sa nemôže dlho zdržiavať. V šatni môžu byť najviac dvaja rodičia. Je potrebné dodržiavať usmernenia školy. Ďakujeme

NOVINKY:

  • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje miesto, čas, termín, spôsob a podmienky podávania žiadosti do materskej školy na školský rok 2020/2021


Miesto zápisu:

Materská škola Ovručská 14, Košice

 

Termín podávania žiadosti:

04.05.2020                              8.00 hod.- 17.00 hod.

05.05.2020                              8.00 hod.- 14.00 hod.

06.05.2020                               8.00 hod.- 13.00 hod.


  Ďalšie informácie ku zápisu TU