Vítame Vás na stránke Materskej školy Ovručská 14.

Naša materská škola sa nachádza v peknom a čistom prostredí v blízkosti lesa na sídlisku Dargovských hrdinov. Táto poloha umožňuje deťom pobyt v prírode počas celého roka. Škola je typ pavilónový a chodia tu detí od 2 rokov do 6 rokov. Pracujú u nás kvalifikované učiteľky, ktoré poskytujú deťom príjemný pobyt, lásku a aktivity počas celého dňa.

Prevádzka školy od 12.4.2021

Oznamujeme rodičom, že s účinnosťou od 12. Apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie  v Materskej škole pre všetky zapísané detí v našej škole. Prevádzka je od 6.30 hod. do 16.30 hod. Je potrebné doniesť aj toto ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.

Nariadenie o spádových materských školách.

Spádové ulice.

OZNAM (5/marec/2021)

Usmernenie k prevádzke základných a materských škol v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice od 8.3.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas pandémie pri dochádzke deti do MŠ od 01.09.2021, je prevádzka v čase od 6.30 hod. – 16.30 hod. Počas tohto stavu, zberná trieda nebude fungovať. Každý rodič, ktorý prinesie dieťa do školy, musí použiť dezinfekciu rúk a v šatni sa nemôže dlho zdržiavať. V šatni môžu byť najviac dvaja rodičia. Je potrebné dodržiavať usmernenia školy. Ďakujeme