Práce s prírodným materiálom

Krúžky tvorivosti zamerané na prácu s prírodným materiálom sme začali realizovať v minulom roku a hneď sa stali úspešnými.

Zúčastňujú sa ich deti v každej triede v spolupráci s rodičmi, ktorí majú záujem sa zapojiť.

Počas krúžku tvoríme z prírodnin, papiera a všetkého, čo máme v škole.

Výtvarné aktivity detí

Deti, ktoré majú pozitívny vzťah ku kresleniu a maľovaniu sa môžu zúčastňovať výtvarného krúžku pod vedením pani učiteľky Grešovej.

Práce detí sú posielané na rôzne súťaže, kde sme v minulosti získali aj umiestnenia od 1. po 3 miesto.