Materská škola Ovručská 14, Košice

OZNAM

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje miesto, čas, termín, spôsob a podmienky podávania žiadosti do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Miesto zápisu

Materská škola Ovručská 14, Košice

Termín podávania žiadosti:

02.05.2022                                         8.00 hod. – 17.00 hod.

03.05.2022                                         8.00 hod. – 14.00 hod.

04.05.2022                                         8.00 hod. – 13.00 hod.

zapis_2022 mš ovručska

Nariadenie o spádových materských školách

spadove_ulice