Deti z prípravných tried sa zúčastňujú zumby a tanečnej výchovy, kde sa učia základy tanca a pohybu.

Pohybové krúžky