Našou snahou je aj upevňovať vzťah detí k prírode a k životnému prostrediu, a to prostredníctvom zapájania sa detí do zberu papiera, vrchnákov, ako aj triedenia odpadu. Veľkou pomocou v tejto oblasti sú prirodzene aj rodičia. :)

Ochraňovať prírodu a starať sa o ňu sa deti učia aj cez pestovanie zeleniny a kvetov v školskej záhradke, upravovanie hriadkov a iné podobné aktivity za pomoci učiteliek.