Naša materská škola sa zapája do projektu učenia detí správnemu triedeniu odpadu. Keďže učenie prebieha pomocou hier, deti sa veľmi snažia a tešia sa aj z malých úspechov.