Hľadanie pokladu je aktivita, do ktorej je zapojená celá materská škola. Deti majú označenú trasu a ich cieľom je nájsť v lese skrytý poklad. Úlohy sú rozdelené primerane podľa veku a najšikovnejší získavajú nielen poklad, ale hlavne vynikajúci pocit z úspešne zvládnutej úlohy.