Naša materská škola sa pravidelne zúčastňuje Furčianskej detskej olympiády na ZŠ Postupimská, kde si deti zmerajú sily v behu, hode na cieľ, diaľku a v iných súťažiach. Tak ako každá škola, aj tá naša, je reprezentovaná najtalentovanejšími deťmi z prípravných tried, ktoré sú vybrané učiteľkami.