Deti z prípravných tried sa 1x týždenne schádzajú v priestoroch našej materskej školy a učia sa pod vedením skúsenej pedagogičky základom tanca, zumby. Získané zručnosti majú možnosť prezentovať svojim rodičom na pripravovanom vystúpení.