Dva krát ročne plánujeme branné vychádzky do lesa, ktoré preveria odvahu detí, ich vzťah k prírode, pozornosť a fantáziu.

Počas prechádzky zbierame lesné plody, z ktorých tvoríme rôzne výtvarné "diela" priamo v lese, ale aj neskôr v triedach.

Orientáciu v lese precvičujeme hrou, pri ktorej jedna skupina detí hľadá po označenej trase ďalšie skupiny.

Budujeme si vzťah ku ochrane prírody prostredníctvom čistenia lesnej studničky.